Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Stall Sævelund

Sævelund

Garden Sævelund på Nyjord er fra 1923 og har ca. 400 mål dyrka mark, 150 mål

leid jord inkludert.

Det er 3 hus på gården, i kårhuset bor Harald og Solaug som er onkelen og tanten til Erling, i røkterboligen bor Øystein som er bror til Erling, med kona Anita og deres sønner Gabriel og Lukas . Begge disse husene har vi skilt fra og solgt, men har førstekjøpsrett ved eventuelt salg.

Så bor vi 4 i våningshuset som var det første huset som ble bygget på gården.

Så i dag består bruket av våningshus, redskapsgarasje, verksted, motorsykkelverksted, slaktedyr avdeling og ammeku fjøs + røktarbolig og kårhus.

Det har blitt drevet både med gris og melk på gården tidligere, men nå konsentrerer vi oss om en ammeku besettning med Charolais. Grisehuset er nå ombygd til motorsykkel verksted/dele lager.

Vi driver også med avl og oppdrett av Shetlandsponni og får mellom 2-6 føll i året.

I bakkant av gården ligger Vestnes Renovasjon AS, et betydelig renovasjonsselskap og avfallsdeponi i regionen som min svigerfar er medeier i.

0